6 sierpnia spotkanie z Pawłem Kasprzakiem


By Wolne Media TVObywatele RP zawstydzają policję, CC BY 3.0, Link

Zapraszamy 6 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 18.00 do hotelu Stamary na spotkanie z założycielem i liderem Obywateli RP. Paweł Kasprzak uczestniczył w zorganizowanym przez nas Marszu Przeciw Faszyzmowi, 6 sierpnia będziemy mogli  poznać jego refleksje na temat obecnej sytuacji w Polsce oraz podyskutować o metodach walki z zagrożeniami dla polskiej demokracji i praworządności.

4 lipca byliśmy pod sądami w Zakopanem i Nowym Targu

Byliśmy po raz kolejny pod sądami. Pod galerią zamieszczony jest tekst wystąpienia Pani Profesor Małgorzaty Gersdorf wygłoszony dzisiaj przed siedzibą Sądu Najwyższego.

Przemówienie wygłoszone dzisiaj przed Siedzibą Sądu najwyższego:

„Swoją obecnością tutaj nie robię polityki. Występuję w obronie porządku prawnego państwa i daję świadectwo prawdzie o istnieniu granicy między konstytucją, a łamaniem konstytucji. Mam nadzieję, że ład prawny w Polsce zostanie przywrócony. Mam nadzieję, że znajdzie potwierdzenie w praktyce deklaracja wierności demokratycznemu państwu prawnemu i jego tradycjom, uroczyście podpisana w Trybunale Konstytucyjnym 25 stycznia 2007 roku przez piastunów najwyższych urzędów, a wśród nich prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego. W tym akcie, nazwanym pro memoria, sygnatariusze stwierdzili, co następuje:

»Świadomi, że dobre prawo i dobre obyczaje obowiązują tym mocniej, im wyższy urząd i godność przyszło komu piastować, oraz że są konieczne dla rozwoju narodu, z satysfakcją potwierdzamy nasze głębokie przywiązanie do tradycji oraz do zasad demokratycznego państwa prawa oraz determinację w ich kultywowaniu. Mając na względzie ogromne znaczenie tej tradycji i tych zasad dla Polski oraz innych państw UE«.

Zmiany zachodzące w tej chwili w prawodawstwie świadczą o odrzuceniu tej tradycji. Dlatego tak ważna jest konstytucja która nie została zmieniona. I tak ważne są wartości i racje które tam są zapisane. Proszę przeczytać preambułę do Konstytucji RP – to jest piękny akt.

Proszę pamiętać, że wartości cele i normy są stałe i jednolite, natomiast ludzie się zmieniają i mogą popełniać błędy. Dlatego wartości są najważniejsze i o te wartości musimy się ubiegać i ich się domagać. Dziękuję, żeście przyszli tak licznie i tak rano”.

4 lipca, środa, godzina 20.00 – spotykamy się przed sądami!

Dzisiaj (3 lipca)  przed gmachem Sądu Rejonowego w Zakopanem manifestowało 65 osób,   przed gmachem Sądu Rejonowego w Nowym Targu 24 osoby. Nie godzimy się na sprzeczne z Konstytucją zmiany w polskim systemie prawnym oraz manifestujemy  nasze przywiązanie do demokracji i praworządności. Dzisiaj i jutro stajemy przed sądami przede wszystkim w obronie Sądu Najwyższego, z którego rządzący pragną uczynić atrapę podobną do Trybunału Konstytucyjnego!

Imieniny Piotra Szczęsnego

       Nie zapomnielismy  o  Piotrze  Szczęsnym, który dokonał samospalenia pod Pałacem Kultury w Warszawie! Byliśmy  na Krupówkach i okazaliśmy  naszą pamięć o człowieku, który nie godził się na łamanie Konstytucji, który nie godził się na niszczenie demokracji, który wolność kochał ponad wszystko.

       Bogdan Palijczuk odczytał pozostawiony przez  Piotra Szczęsnego apel,  Paweł Winsczyk podzielił się refleksjami o sensie jego heroicznego  czynu oraz o ciągłej aktualności skierowanego do wszystkich  Polaków przesłania (pełny tekst wystąpienia pod galerią). Spotkanie zakończyliśmy chwilą ciszy.

Pod banerem KOD Podhale zgromadziło się 20 członków naszej grupy lokalnej.  Do zgromadzenia dołączali też turyści, którym rozdawano wydrukowany apel Piotra Szczęsnego.  Tych zatrzymujących się na chwilę turystów nie było jednak zbyt wielu, przecież jeszcze tyle atrakcji na Krupówkach! I lody, i piwo, i zdjęcie jeszcze zrobić trzeba dla potomnych, że było się w Zakopcu! Ale bez żartów, bywamy na Krupówkach, aby między innymi zaświadczyć, że pod Giewontem nie wszyscy są zwolennikami rządzącej obecnie partii, że nie wszyscy  głosowali na burmistrza Dorulę i starostę Bąka, że nie wszyscy kochają pana Piczurę i jego syna.

Tekst wystąpienia Pawła Winsczyka:

Nie jest prawdą, jak twierdzą niektórzy, że współcześni nie chcieli wysłuchać Jan Palacha, że nikt nie zauważył  czynu Ryszarda Siwca, że apel Piotra Szczęsnego nie został usłyszany. Ci, którzy „mają oczy do patrzenia i uszy do słuchania” nie tylko zobaczyli i usłyszeli, ale poruszyło ich do głębi ich bezgraniczne poświęcenie, ich bezgraniczne przywiązanie do wolności, do prawdy, do demokracji i sprawiedliwości. Poruszyła ich do głębi potrzeba wstrząśnięcia tymi, którym te wartości są bliskie, ale którzy nie dość odważnie stają w ich obronie.

Przed ośmioma miesiącami Piotr Szczęsny dokonał aktu samospalenia pod pałacem Kultury i Nauki w Warszawie kierując do nas jednocześnie  swój apel. Znamy jego treść, wiemy z czym się nie godził, wiemy przeciw czemu wystąpił i wiemy o co walczył. Czy coś się zmieniło od chwili jego heroicznego czynu? Czy Polska stała się lepsza, czy rządzący się opamiętali, czy zachłyśnięci władzą zaczęli dostrzegać coś więcej niż tylko własne dobro i dobro swoich kamaryli?  Nie, nie jest lepiej. Jest jeszcze gorzej, gdyż rządzący nie odstępują od diabelskiego planu zniszczenia w Polsce wszystkiego, co Polakom w wielkim trudzie udało się osiągnąć po roku 1989. Jest jeszcze gorzej, gdyż rządzący coraz śmielej kierują Polskę w stronę dyktatury. Temu koszmarnemu celowi służy podporzadkowanie politykom sadownictwa, temu koszmarnemu celowi służy ograniczanie praw posłom i senatorom opozycji, temu koszmarnemu celowi służy izolowanie Polski od Europy. I temu celowi służy kupowanie tych spośród nas, którzy wyżej cenią ofiarowane przez państwo drobne kwoty niż życie w demokratycznym państwie prawa. Rządzący popychając nas w stronę dyktatury, w stronę zaścianka Europy,  posługują się brutalną i skuteczną propagandą w przejętych przez siebie mediach,  zastraszają uczestników legalnych demonstracji  wykorzystując w tym celu policje i sądy. Zło, przeciwko któremu wystąpił Piotr Szczęsny nie tylko nie ustępuje, ale  staje bardziej wszechobecne, bardziej bezczelne i aroganckie.

Nie znaczy to jednak, że mamy się podać. Musimy z tym złem walczyć między innymi mądrym uczestnictwem w nadchodzących wyborach samorządowych. Jesteśmy to winni Piotrowi Szczęsnemu i wszystkim, którzy tak jak On  mają w sobie specjalny, rzadki gen odwagi i sprawiedliwości – jak to określiła Agnieszka Holland.

 

 

 

Marsz Przeciw Faszyzmowi – relacja

No i przeszliśmy! Przeszliśmy ulicami Zakopanego i wyraziliśmy swoją niezgodę na faszyzację Polski. Szli z nami Obywatele RP z Warszawy i Wrocławia, szli z nami przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji z Krakowa, Oświęcimia i Chrzanowa!  Była z nami Cała Polska! Oczywiście Polska demokratyczna, otwarta, tolerancyjna i europejska!

Marsz rozpoczęliśmy pod siedzibą Starostwa Tatrzańskiego, gdyż obecnym jej  gospodarzem jest Piotr Bąk, który w różnej formie wspierał i wspiera zakopiański ONR. Przed wymarszem Paweł Winsczyk odczytał wiersza Kazimierza Tetmajera p.t. „Patriota”,  w którym piewca Podhala sportretował pewien nieśmiertelny typ Polaka, pewien bardzo szczególny sposób pojmowania patriotyzmu:

Rozum, wiedza, talent, praca

U nas, bratku, nie popłaca!

Postęp i cywilizacja

W kąt, gdy wchodzi do gry „Nacja”!

 

Możesz kpem być i cymbałem,

Możesz dureń być siarczysty,

Byleś z mocą i zapałem

Kraj miłował macierzysty!

 

Huha! Hopsa! Każdą nową

Myśl witamy Krzyżem Pańskim.

Precz z geniuszem Europy

Farmazońskim i szatańskim!

 

My o jedno tylko modły

Szlemy k niebu z naszej chaty:

By nam buty śmierdzieć mogły,

Jak śmierdziały przed stu laty!

Przeszliśmy Chramcówkami na ulicę Kościuszki, aby zatrzymać się vis-a-vis pomnika żołnierzy Ognia, w którego postawieniu szczególnie znaczącą rolę odegrał Piotr Bąk, ówczesny burmistrz Zakopanego. W tym symbolicznym miejscu zostały odczytane nazwiska i daty śmierci osób zamordowanych przez tych, których nazwiska są uwiecznione na kontrowersyjnym pomniku. Ten szczególny  apel poległych był chyba najbardziej przejmującym elementem naszego marszu. Apelu tego wysłuchali także i młodzi oenerowcy zgromadzeni w tym czasie pod pomnikiem tych, o których Obywatele RP napisali na swoim barzerze:”Nie  każdy bohater był wyklęty.  Nie każdy wyklęty był bohaterem”.

Kolejny etap  zakończył się pod Urzędem Miasta Zakopane. W tym miejscu odczytany został list skierowany przez uczestników marszu do Leszka Doruli, burmistrza Zakopanego (list  zamieszczony jest pod relacją).

Ulicą Kościuszki i Krupówkami doszliśmy pod oczko wodne, obok którego  wysłuchaliśmy wypowiedzi naszych gości, Pawła Kasprzaka i Tadeusza Kusia oraz Pawła Winsczyka i Marka Matheisela-przedstawicieli KOD Podhale.

Paweł Kasprzak, charyzmatyczny lider Obywateli RP, mówił między innymi o konieczności obrony wolności i demokracji w Polsce, co wymaga determinacji i odwagi. Taką odwagą, w jego przekonaniu, wykazały się kobiety, które próbowały zatrzymać marsz faszystów w Warszawie. „To jest odwaga, to jest bohaterstwo. Dać się pobić w obronie najwyższych wartości” Te słowa skierował w stronę  młodych  oenerowców. Swoje wystąpienie Paweł Kasprzak zakończył stwierdzeniem, że Polacy nie oddadzą swojej wolności, że mają narzędzia do jej  obrony.

Tadeusz Kuś, pochodzący Oświęcimia członek Zarządu KOD Małopolska, inspirator i organizator bardzo wielu  przedsięwzięć podejmowanych na terenie całego województwa,  również zwrócił się do młodych ludzi ubranych w czarne koszulki. W pełnych życzliwości słowach przekonywał ich, że błądzą, że odradzanie się faszyzmu na polskiej ziemi jest szczególnie bolesne i niewyobrażalne dla wszystkich, którzy pamiętają o zbrodniach  dokonanych właśnie  przez faszystów.

Przy oczku wodnym zebrani złożyli także swoje podpisy pod listem do burmistrza Zakopanego,  wysłuchali Marka Matheisela i Pawła  Winsczyka, którzy  podzieli się swoimi refleksjami o sensie tego marszu oraz    podziękowali wszystkim jego  uczestnikom  i policjantom za skuteczną ochronę. Po odśpiewaniu hymnu marsz został rozwiązany.

Marszowi przez cały czas towarzyszyła grupa młodych ludzi (około 20 osób) ubranych w czarne koszulki, na których między innymi widniało hasło: „Śmierć wrogom Ojczyzny”. Ludzie ci przybyli prawdopodobnie z zamiarem zakłócenia marszu, ale policjanci skutecznie ich od maszerujących izolowali. Próbując nam przeszkodzić członkowie ONR-u oficjalnie zadeklarowali swój faszyzm! Nie organizowaliśmy marszu przeciwko narodowcom (którymi się oficjalnie głoszą), nie powinni więc być oburzeni. Okazując swój sprzeciw wobec naszej manifestacji bronili  FASZYZMU! Uczestnicy marszu mogli spojrzeć im w twarz, mogli się im przyjrzeć. To też jest jakaś edukacyjna korzyść.  Stworzyli oni także świetny kontekst do skandowanych haseł, do treści i symboliki niesionych transparentów, w końcu do wypowiedzi mówców, którzy mogli bezpośrednio do nich kierować swoje słowa.  Obecność tych młodych ludzi stworzyła także doskonałą okazję do dokonania pewnych porównań.   Obserwujący marsz z zewnątrz mogli zobaczyć po  jednej stronie policyjnego kordonu  kolorowo ubranych ludzie w różnym wieku, (byli wśród nich emeryci  i uczniowie, byli studenci. lekarze, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy, ludzie sztuki i przedsiębiorcy). Przedstawicieli bardzo wielu profesji i różnych społecznych grup połączyła potrzeba  wyrażenia  niezgody na zło, potrzeba obrony Polski przed faszyzmem. Z drugiej strony policyjnego kordonu stała garstka  zakompleksionych, chyba niezbyt gruntownie wykształconych,  umundurowanych na czarno „żołnierzy”, których  łączy nienawiść do wszystkich inaczej myśląch, inaczej się ubierających, inaczej wyglądających i inaczej mówiących.

Maszerowaliśmy  niosąc i skandując hasła: „Nacjonalizm to nie patriotyzm”, „Polska wolna od faszyzmu”, „Nie każdy bohater był wyklęty. Nie każdy wyklęty był bohaterem.”, ,,Stop faszyzacji”, „Polska  z Unią”. Najczęściej skandowaliśmy hasło „Polska biała. Tylko zimą!”, które jest parafrazą ulubionego hasła nacjonalistów i rasistów.

Zakopane 16 czerwca 2018 r.

                                            Pan Leszek Dorula

                                                               Burmistrz Miasta Zakopane

                                                     Rada Miasta Zakopane

     My, uczestniczący w dzisiejszym zgromadzeniu, obywatele Zakopanego  i wszyscy inni, którym bliskie jest nasze miasto, Tatry i całe Podhale, zwracamy się do Pana Burmistrza oraz Radnych z żądaniem udzielenia wyjaśnień dotyczących oficjalnej obecności przedstawicieli Obozu Narodowo-Radykalnego w przestrzeni publicznej.

        Organizacja ta głosi hasła wywodzące się wprost z ideologii faszystowskiej, deklaruje jawny antysemityzm i rozbudza nastroje ksenofobiczne. Dla ludzi z pod znaku falangi to nie człowiek jest wartością samą w sobie, niczym są dla nich osobiste umiejętności, talent, osiągnięcia  i zasługi!  Ich jedynym punktem odniesienia, jedyną wartością wyniesioną niemal do rangi religii jest nacjonalizm!

       I to właśnie nacjonalizm każe członkom i zwolennikom ONR-u budować mury dzielące obywateli, to nacjonalizm każe im rozbudzać lęk przed innością,  przed innym człowiekiem. To nacjonalizm każe im odrzucać lub obrzucać błotem każdego, kto inaczej myśli, inaczej się modli, inaczej się ubiera. To nacjonalizm każe potępić każdego innego nim się go pozna, nim się w nim dostrzeże człowieka czującego, myślącego i cierpiącego!

       Bóg, honor, ojczyzna stało się hasłem, którego głęboka patriotyczna i historyczna wymowa jest szargana i poniewierana na wszelkiego rodzaju zadymach i rozróbach, na piłkarskich trybunach i na Marszach Niepodległości! To, tak mocno zapisane w historii Polski hasło, stało dla działaczy i ideologów ONR-u cynicznym argumentem mającym usprawiedliwić wszelkie zło, całą słowną i fizyczną agresję, których się dopuszczają  w imię prymitywnie pojmowanego patriotyzmu.

        Czy z Bogiem na ustach, z Bogiem, który jest synonimem miłości, można lżyć najbardziej plugawymi słowami innego człowieka? Czy można wobec drugiego człowieka używać siły, czy można stosować brutalną przemoc? Czy ludzie honoru zakrywają swoje twarze? Czy  człowiek honoru dopuszcza się czynów, których nie ma odwagi firmować własną  twarzą? Cóż wspólnego z honorem ma brutalne wyrywanie starszym kobietom banera z ich rąk tylko dlatego, że miały one odwagę manifestować swoje przywiązanie do praworządności i demokracji? Sprawcy tego niegodnego czynu spalili potem ten brutalnie skradziony baner chwaląc się tym faktem w mediach społecznościowych. Ci młodzi ludzie  z pewnością nawet nie pojmują, że w ten sposób symbolicznie nawiązali do tych, którzy zaczęli wprowadzać swoją zbrodniczą ideologię od palenia książek a skończyli na paleniu ludzi.

       Racją naszej Ojczyzny, racją współczesnej Polski jest silna i możliwie najpełniejsza integracja z Europą!   Niestety, ale duchowym przywódcą  współczesnych oenerowców jest prezydent  Putin. To właśnie z nim,  nie z Europą wiążą oni  przyszłość Polski. Pragną budować w Polsce NASZYZM  – na wzór ideologii rządzącej współczesną Rosją.

          Młodzi ludzie,   którzy napadli na zorganizowane przez KOD Podhale święto Konstytucji 3 Maja,  dokonali  tego po oficjalnych uroczystości organizowanych przez Pana, Panie  Burmistrzu!  W czasie tych uroczystości dumnie maszerowali trzymając jedną ręką wielką  flagę Polski, drugą ręką wznosili zielone proporce ze znakiem falangi! W czasie tych uroczystości brali udział we mszy manifestując  swoje symbole  przed kardynałem Dziwiszem, przed starostą naszego powiatu  i przed burmistrzem Zakopanego!

          Czy wszystkim samorządom lokalnym obojętny jest wizerunek Zakopanego i całego regionu, który żyje przecież z turystów? Czy w oczach milionów przybywających tutaj ludzi z Polski i całego świata Zakopane ma się zapisać jako ważny ośrodek nacjonalizmu? Czy faszyzm i jemu podobne ideologie, które stały się źródłem potwornych  zbrodni dokonanych na Polakach i innych narodach, ma być wizytówką Podhala?  To tutaj zrodził się niechlubny  Goralenvolk i to jest fakt, o którym w kontekście obecności ONR-u w przestrzeni publicznej nie można zapominać.

Nasz protest pod sądami!

 

Byliśmy pod sądami w piątek, w poniedziałek, we wtorek i w środę!   Spotykaliśmy się  się przed gmachem Sądu Rejonowego w Zakopanem  i przed gmachem Sądu Rejonowego w Nowym Targu, aby zamanifestować naszą niezgodę na sprzeczne z Konstytucją zmiany w polskim systemie prawnym oraz zademonstrować nasze przywiązanie do demokracji i praworządności.

Może na Podhalu jest nas niewielu, ale  manifestacje w obronie niezawisłości sądów odbywały  się w wielu dziesiątkach  miast polskich i to jest  najważniejszy nasz przekaz!

Manifestując przed sądami pokazalismy także i to, że Podhale to nie tylko wyborcy byłego senatora Skorupy, któremu senatorska pensja nie wystarczała na garnitur,   że Podhale to nie tylko wyborcy posłanki Paluch, która twierdziła, że smog w Rabce jest wymysłem   dziennikarzy, która wspierała eksministra Szyszkę w wycinaniu Puszczy Białowieskiej i która w Sejmie próbowała przepchnąć barbarzyńskie zapisy w prawie łowieckim (między innymi chciała zapisu, aby w polowaniach mogły uczestniczyć dzieci!). Manifestując przed sądami  pokazalismy także, że Podhale to nie tylko wyborcy Pani Paluch, Pana Siarki i Pana Hamerskiego, czyli parlamentarzystów, którzy bezrefleksyjnie podporządkowując się nakazom swojej partii uczestniczą w łamaniu polskiej Konstytucji i innych praw. Parlamnetarzyści ci  i są współodpowiedzialni za niszczenie w Polsce praworządności, za niebezpieczne nasilenie nastrojów ksenofobicznych i nacjonalistycznych i maja oni  swój niechlubny udział w kompromitacji Polski w Świecie. Posłanka Paluch, poseł Siarka i senator nas nie reprezentuja. Oni nas kompromitują!

12 i 13 czerwca pod siedzibą Sądu Rejonowego w Nowym Targ:

Zdjęcie użytkownika Komitet Obrony Demokracji.

 

 

 

Światełko dla sądów – Europo nie odpuszczaj – relacja

Pod siedzibami sądów rejonowych w Zakopanem i Nowym Targu po raz kolejny zamanifestowliśmy naszą niezgodę na niszczenie praworządności w Polsce. Po raz kolejny stanęliśmy w obronie niezawisłości sądów,  po raz kolejny zademnostrowaliśmy naszą niezgodę na  podprządkowywanie wymiaru sprawiedliwości politykom i na łamanie Konstytucji.

 

Rocznica wolnych wyborów

3 czerwca o godzinie  12.00 (w samo południe)  przy oczku wodnym na Krupówkach będziemy świętowali 29 rocznicę wyborów, od których zaczęliśmy tworzyć polską demokrację i państwo prawa,  które pozwoliły na budowanie dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego i które otworzyły nam drogę do Unii Europejskiej i NATO.

4 czerwca 1989 roku wybraliśmy Polskę, w której Konstytucja jest zbiorem praw, zasad i wartości szanowanych, przestrzeganych i uznawanych przez wszystkich, zarówno przez rządzących jak i przez rządzonych!

4 czerwca 1989 roku wybraliśmy Polskę, w której niepodważalny jest trójpodział władzy!

4 czerwca 1989 roku wybraliśmy Polskę, w której szanowane są prawa mniejszości a państwo otacza szczególną opieką najsłabszych!

Nie możemy jednak rocznicy tych wielkich wyborów świętować w pełni radośnie, ponieważ rządząca obecnie partia konsekwentnie i systematycznie niszczy wszystko, co Polakom udało się zbudować po roku 1989!  Obecnie rządzący wielokrotnie sprzeniewierzyli się Konstytucji, zniszczyli trójpodział władzy, osłabili naszą pozycję w UE oraz skompromitowali  Polskę na arenie międzynarodowej. A są to tylko te najbardziej widoczne „dokonania” Prawa i Sprawiedliwości!

Przyjdźmy więc 3 czerwca jak najliczniej pod oczko wodne na Krupówkach, aby wyrazić pamięć o tym ważnym i radosnym wydarzeniu oraz okazać  nasz niepokój związany z aktualnymi wydarzeniami w Polsce!

Po manifestacji na Krupówkach o godzinie 13.00 spotkamy się w Hotelu Stamary, aby omówić nasze kolejne działania, porozmawiać o  udziale  KOD Podhale w  nadchodzących wyborach samorządowych oraz podyskutować o wszystkim, co aktualnie ciekawe i ważne w polityce

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy osoby subskrybujące informacje z naszego serwisu o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.