6 sierpnia spotkanie z Pawłem Kasprzakiem


By Wolne Media TVObywatele RP zawstydzają policję, CC BY 3.0, Link

Zapraszamy 6 sierpnia (poniedziałek) o godzinie 18.00 do hotelu Stamary na spotkanie z założycielem i liderem Obywateli RP. Paweł Kasprzak uczestniczył w zorganizowanym przez nas Marszu Przeciw Faszyzmowi, 6 sierpnia będziemy mogli  poznać jego refleksje na temat obecnej sytuacji w Polsce oraz podyskutować o metodach walki z zagrożeniami dla polskiej demokracji i praworządności.

2 sierpnia – inauguracja akcji „Wolność kocham i rozumiem” na Podhalu.

Polska staje się krajem, w którym reguły gry zostały zmienione. Sądy nie będą już niezawisłe, sprawiedliwość będzie tylko dla wybranych. Demokracja będzie fasadą dyktatury. Musimy przygotować się na ofensywę chamstwa, obłudy, arogancji i poczucia bezkarności wśród rządzących nami ludzi, pozbawionych nie tylko elementarnych kompetencji i wiedzy o świecie, ale i norm moralnych. Przed nami długa droga, zanim znów będziemy mogli być dumni ze swojej Ojczyzny.

Chcemy zainaugurować serię akcji ulicznych pod wspólnym tytułem „Wolność kocham i rozumiem”. Patronem tego przedsięwzięcie będzie ś.p. Piotr Szczęsny, który w akcie samospalenia chciał nam wszystkim zwrócić uwagę na nadciągający czas smuty. Chcemy dobrze przygotować się do stawienia oporu spadkobiercom PZPR, którzy dzisiaj, jako tzw. „prawica”, znów władają Polską, czyniąc z niej kraj trzeciej kategorii, którego nikt nie traktuje poważnie. Nawet jego obywatele.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie cyklu w czwartek 2 sierpnia o godz 17:30 w Zakopanem, na Krupówkach przy oczku wodnym. Będziemy starali się wspólnie zastanowić nad tym jak żyć w rzeczywistości powracającego PRL-u.

26 lipca – kontynuujemy protest przeciwko niszczeniu państwa prawa

Podobnie jak przedwczoraj zapraszamy do wspólnego zamanifestowania sprzeciwu wobec działań zmierzających do podporządkowania sądów rządzącej obecnie partii politycznej. Wczoraj zebrało się nas sporo, niech dziś będzie nas więcej! Zapraszajcie znajomych, rodzinę. JESZCZE NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ! Narastający protest może odmienić bieg wydarzeń. Spotykamy się 26 lipca o godz. 19:00 pod sądami rejonowymi w Nowym Targu (Ludźmierska 29), Zakopanem (Gimnazjalna 13) oraz w Suchej Beskidzkiej (Mickiewicza 11).

 

24 lipca – protest przeciwko demolowaniu wymiaru sprawiedliwości

Wszystkich zapraszamy do wspólnego zamanifestowania sprzeciwu wobec działań zmierzających do podporządkowania sądów rządzącej obecnie partii politycznej. Spotykamy się 24 lipca o godz. 19:00 pod sądami rejonowymi w Nowym Targu (Ludźmierska 29), Zakopanem (Gimnazjalna 13) oraz w Suchej Beskidzkiej (Mickiewicza 11). Nie rezygnujemy! Opór ma sens!

 

Ważne zebranie członków i sympatyków KOD na Podhalu

W poniedziałek 23 lipca 2018 r. o godz 18:00 zapraszamy do Hotelu Stamary  (Zakopane, ul. Kościuszki 19) na spotkanie członków i sympatyków KOD na Podhalu. Chcielibyśmy omówić sytuację upadku demokracji w Polsce jak również problemy wewnętrzne, trawiące KOD. Chcielibyśmy wiedzieć na kogo możemy jeszcze liczyć w dalszej walce o przywrócenie w Polsce państwa prawa. Każdy, kto chce pomóc, będzie mile widziany!

Marsz Przeciw Faszyzmowi – relacja

No i przeszliśmy! Przeszliśmy ulicami Zakopanego i wyraziliśmy swoją niezgodę na faszyzację Polski. Szli z nami Obywatele RP z Warszawy i Wrocławia, szli z nami przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji z Krakowa, Oświęcimia i Chrzanowa!  Była z nami Cała Polska! Oczywiście Polska demokratyczna, otwarta, tolerancyjna i europejska!

Marsz rozpoczęliśmy pod siedzibą Starostwa Tatrzańskiego, gdyż obecnym jej  gospodarzem jest Piotr Bąk, który w różnej formie wspierał i wspiera zakopiański ONR. Przed wymarszem Paweł Winsczyk odczytał wiersza Kazimierza Tetmajera p.t. „Patriota”,  w którym piewca Podhala sportretował pewien nieśmiertelny typ Polaka, pewien bardzo szczególny sposób pojmowania patriotyzmu:

Rozum, wiedza, talent, praca

U nas, bratku, nie popłaca!

Postęp i cywilizacja

W kąt, gdy wchodzi do gry „Nacja”!

 

Możesz kpem być i cymbałem,

Możesz dureń być siarczysty,

Byleś z mocą i zapałem

Kraj miłował macierzysty!

 

Huha! Hopsa! Każdą nową

Myśl witamy Krzyżem Pańskim.

Precz z geniuszem Europy

Farmazońskim i szatańskim!

 

My o jedno tylko modły

Szlemy k niebu z naszej chaty:

By nam buty śmierdzieć mogły,

Jak śmierdziały przed stu laty!

Przeszliśmy Chramcówkami na ulicę Kościuszki, aby zatrzymać się vis-a-vis pomnika żołnierzy Ognia, w którego postawieniu szczególnie znaczącą rolę odegrał Piotr Bąk, ówczesny burmistrz Zakopanego. W tym symbolicznym miejscu zostały odczytane nazwiska i daty śmierci osób zamordowanych przez tych, których nazwiska są uwiecznione na kontrowersyjnym pomniku. Ten szczególny  apel poległych był chyba najbardziej przejmującym elementem naszego marszu. Apelu tego wysłuchali także i młodzi oenerowcy zgromadzeni w tym czasie pod pomnikiem tych, o których Obywatele RP napisali na swoim barzerze:”Nie  każdy bohater był wyklęty.  Nie każdy wyklęty był bohaterem”.

Kolejny etap  zakończył się pod Urzędem Miasta Zakopane. W tym miejscu odczytany został list skierowany przez uczestników marszu do Leszka Doruli, burmistrza Zakopanego (list  zamieszczony jest pod relacją).

Ulicą Kościuszki i Krupówkami doszliśmy pod oczko wodne, obok którego  wysłuchaliśmy wypowiedzi naszych gości, Pawła Kasprzaka i Tadeusza Kusia oraz Pawła Winsczyka i Marka Matheisela-przedstawicieli KOD Podhale.

Paweł Kasprzak, charyzmatyczny lider Obywateli RP, mówił między innymi o konieczności obrony wolności i demokracji w Polsce, co wymaga determinacji i odwagi. Taką odwagą, w jego przekonaniu, wykazały się kobiety, które próbowały zatrzymać marsz faszystów w Warszawie. „To jest odwaga, to jest bohaterstwo. Dać się pobić w obronie najwyższych wartości” Te słowa skierował w stronę  młodych  oenerowców. Swoje wystąpienie Paweł Kasprzak zakończył stwierdzeniem, że Polacy nie oddadzą swojej wolności, że mają narzędzia do jej  obrony.

Tadeusz Kuś, pochodzący Oświęcimia członek Zarządu KOD Małopolska, inspirator i organizator bardzo wielu  przedsięwzięć podejmowanych na terenie całego województwa,  również zwrócił się do młodych ludzi ubranych w czarne koszulki. W pełnych życzliwości słowach przekonywał ich, że błądzą, że odradzanie się faszyzmu na polskiej ziemi jest szczególnie bolesne i niewyobrażalne dla wszystkich, którzy pamiętają o zbrodniach  dokonanych właśnie  przez faszystów.

Przy oczku wodnym zebrani złożyli także swoje podpisy pod listem do burmistrza Zakopanego,  wysłuchali Marka Matheisela i Pawła  Winsczyka, którzy  podzieli się swoimi refleksjami o sensie tego marszu oraz    podziękowali wszystkim jego  uczestnikom  i policjantom za skuteczną ochronę. Po odśpiewaniu hymnu marsz został rozwiązany.

Marszowi przez cały czas towarzyszyła grupa młodych ludzi (około 20 osób) ubranych w czarne koszulki, na których między innymi widniało hasło: „Śmierć wrogom Ojczyzny”. Ludzie ci przybyli prawdopodobnie z zamiarem zakłócenia marszu, ale policjanci skutecznie ich od maszerujących izolowali. Próbując nam przeszkodzić członkowie ONR-u oficjalnie zadeklarowali swój faszyzm! Nie organizowaliśmy marszu przeciwko narodowcom (którymi się oficjalnie głoszą), nie powinni więc być oburzeni. Okazując swój sprzeciw wobec naszej manifestacji bronili  FASZYZMU! Uczestnicy marszu mogli spojrzeć im w twarz, mogli się im przyjrzeć. To też jest jakaś edukacyjna korzyść.  Stworzyli oni także świetny kontekst do skandowanych haseł, do treści i symboliki niesionych transparentów, w końcu do wypowiedzi mówców, którzy mogli bezpośrednio do nich kierować swoje słowa.  Obecność tych młodych ludzi stworzyła także doskonałą okazję do dokonania pewnych porównań.   Obserwujący marsz z zewnątrz mogli zobaczyć po  jednej stronie policyjnego kordonu  kolorowo ubranych ludzie w różnym wieku, (byli wśród nich emeryci  i uczniowie, byli studenci. lekarze, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy, ludzie sztuki i przedsiębiorcy). Przedstawicieli bardzo wielu profesji i różnych społecznych grup połączyła potrzeba  wyrażenia  niezgody na zło, potrzeba obrony Polski przed faszyzmem. Z drugiej strony policyjnego kordonu stała garstka  zakompleksionych, chyba niezbyt gruntownie wykształconych,  umundurowanych na czarno „żołnierzy”, których  łączy nienawiść do wszystkich inaczej myśląch, inaczej się ubierających, inaczej wyglądających i inaczej mówiących.

Maszerowaliśmy  niosąc i skandując hasła: „Nacjonalizm to nie patriotyzm”, „Polska wolna od faszyzmu”, „Nie każdy bohater był wyklęty. Nie każdy wyklęty był bohaterem.”, ,,Stop faszyzacji”, „Polska  z Unią”. Najczęściej skandowaliśmy hasło „Polska biała. Tylko zimą!”, które jest parafrazą ulubionego hasła nacjonalistów i rasistów.

Zakopane 16 czerwca 2018 r.

                                            Pan Leszek Dorula

                                                               Burmistrz Miasta Zakopane

                                                     Rada Miasta Zakopane

     My, uczestniczący w dzisiejszym zgromadzeniu, obywatele Zakopanego  i wszyscy inni, którym bliskie jest nasze miasto, Tatry i całe Podhale, zwracamy się do Pana Burmistrza oraz Radnych z żądaniem udzielenia wyjaśnień dotyczących oficjalnej obecności przedstawicieli Obozu Narodowo-Radykalnego w przestrzeni publicznej.

        Organizacja ta głosi hasła wywodzące się wprost z ideologii faszystowskiej, deklaruje jawny antysemityzm i rozbudza nastroje ksenofobiczne. Dla ludzi z pod znaku falangi to nie człowiek jest wartością samą w sobie, niczym są dla nich osobiste umiejętności, talent, osiągnięcia  i zasługi!  Ich jedynym punktem odniesienia, jedyną wartością wyniesioną niemal do rangi religii jest nacjonalizm!

       I to właśnie nacjonalizm każe członkom i zwolennikom ONR-u budować mury dzielące obywateli, to nacjonalizm każe im rozbudzać lęk przed innością,  przed innym człowiekiem. To nacjonalizm każe im odrzucać lub obrzucać błotem każdego, kto inaczej myśli, inaczej się modli, inaczej się ubiera. To nacjonalizm każe potępić każdego innego nim się go pozna, nim się w nim dostrzeże człowieka czującego, myślącego i cierpiącego!

       Bóg, honor, ojczyzna stało się hasłem, którego głęboka patriotyczna i historyczna wymowa jest szargana i poniewierana na wszelkiego rodzaju zadymach i rozróbach, na piłkarskich trybunach i na Marszach Niepodległości! To, tak mocno zapisane w historii Polski hasło, stało dla działaczy i ideologów ONR-u cynicznym argumentem mającym usprawiedliwić wszelkie zło, całą słowną i fizyczną agresję, których się dopuszczają  w imię prymitywnie pojmowanego patriotyzmu.

        Czy z Bogiem na ustach, z Bogiem, który jest synonimem miłości, można lżyć najbardziej plugawymi słowami innego człowieka? Czy można wobec drugiego człowieka używać siły, czy można stosować brutalną przemoc? Czy ludzie honoru zakrywają swoje twarze? Czy  człowiek honoru dopuszcza się czynów, których nie ma odwagi firmować własną  twarzą? Cóż wspólnego z honorem ma brutalne wyrywanie starszym kobietom banera z ich rąk tylko dlatego, że miały one odwagę manifestować swoje przywiązanie do praworządności i demokracji? Sprawcy tego niegodnego czynu spalili potem ten brutalnie skradziony baner chwaląc się tym faktem w mediach społecznościowych. Ci młodzi ludzie  z pewnością nawet nie pojmują, że w ten sposób symbolicznie nawiązali do tych, którzy zaczęli wprowadzać swoją zbrodniczą ideologię od palenia książek a skończyli na paleniu ludzi.

       Racją naszej Ojczyzny, racją współczesnej Polski jest silna i możliwie najpełniejsza integracja z Europą!   Niestety, ale duchowym przywódcą  współczesnych oenerowców jest prezydent  Putin. To właśnie z nim,  nie z Europą wiążą oni  przyszłość Polski. Pragną budować w Polsce NASZYZM  – na wzór ideologii rządzącej współczesną Rosją.

          Młodzi ludzie,   którzy napadli na zorganizowane przez KOD Podhale święto Konstytucji 3 Maja,  dokonali  tego po oficjalnych uroczystości organizowanych przez Pana, Panie  Burmistrzu!  W czasie tych uroczystości dumnie maszerowali trzymając jedną ręką wielką  flagę Polski, drugą ręką wznosili zielone proporce ze znakiem falangi! W czasie tych uroczystości brali udział we mszy manifestując  swoje symbole  przed kardynałem Dziwiszem, przed starostą naszego powiatu  i przed burmistrzem Zakopanego!

          Czy wszystkim samorządom lokalnym obojętny jest wizerunek Zakopanego i całego regionu, który żyje przecież z turystów? Czy w oczach milionów przybywających tutaj ludzi z Polski i całego świata Zakopane ma się zapisać jako ważny ośrodek nacjonalizmu? Czy faszyzm i jemu podobne ideologie, które stały się źródłem potwornych  zbrodni dokonanych na Polakach i innych narodach, ma być wizytówką Podhala?  To tutaj zrodził się niechlubny  Goralenvolk i to jest fakt, o którym w kontekście obecności ONR-u w przestrzeni publicznej nie można zapominać.

Rocznica wolnych wyborów

3 czerwca o godzinie  12.00 (w samo południe)  przy oczku wodnym na Krupówkach będziemy świętowali 29 rocznicę wyborów, od których zaczęliśmy tworzyć polską demokrację i państwo prawa,  które pozwoliły na budowanie dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego i które otworzyły nam drogę do Unii Europejskiej i NATO.

4 czerwca 1989 roku wybraliśmy Polskę, w której Konstytucja jest zbiorem praw, zasad i wartości szanowanych, przestrzeganych i uznawanych przez wszystkich, zarówno przez rządzących jak i przez rządzonych!

4 czerwca 1989 roku wybraliśmy Polskę, w której niepodważalny jest trójpodział władzy!

4 czerwca 1989 roku wybraliśmy Polskę, w której szanowane są prawa mniejszości a państwo otacza szczególną opieką najsłabszych!

Nie możemy jednak rocznicy tych wielkich wyborów świętować w pełni radośnie, ponieważ rządząca obecnie partia konsekwentnie i systematycznie niszczy wszystko, co Polakom udało się zbudować po roku 1989!  Obecnie rządzący wielokrotnie sprzeniewierzyli się Konstytucji, zniszczyli trójpodział władzy, osłabili naszą pozycję w UE oraz skompromitowali  Polskę na arenie międzynarodowej. A są to tylko te najbardziej widoczne „dokonania” Prawa i Sprawiedliwości!

Przyjdźmy więc 3 czerwca jak najliczniej pod oczko wodne na Krupówkach, aby wyrazić pamięć o tym ważnym i radosnym wydarzeniu oraz okazać  nasz niepokój związany z aktualnymi wydarzeniami w Polsce!

Po manifestacji na Krupówkach o godzinie 13.00 spotkamy się w Hotelu Stamary, aby omówić nasze kolejne działania, porozmawiać o  udziale  KOD Podhale w  nadchodzących wyborach samorządowych oraz podyskutować o wszystkim, co aktualnie ciekawe i ważne w polityce

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy osoby subskrybujące informacje z naszego serwisu o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Kontynuujemy protest w obronie wolnych sądów i wolnych wyborów

W ostatnich protestach wzięło udział około 150 miast i miasteczek w całej Polsce. Podobnie jak przed tygodniem również w najbliższy piątek w całej Polsce odbędą się protesty pod sądami i w centralnych punktach miast. Zarówno treść ustaw prezydenckich, proponowane przez PiS poprawki, jak również skandaliczny sposób procedowania ustaw zmusza nas do zdecydowanego protestu wobec ordynarnego i bezwstydnego zagarniania państwa przez faszystowski reżim. Nie pozwolimy zrobić z Polski drugiej Białorusi! Spotykamy się w piątek 1 grudnia, tym razem o godz 17:00, pod sądem w rejonowym w Zakopanem (Gimnazjalna 13) oraz  na Rynku w Nowym Targu, pod ratuszem. 

3xW! Wolne Sądy! Wolne Wybory! Wolna Polska!

Znów przychodzi nam wyjść pod sądy i protestować. Jak można było się spodziewać, Duda z Kaczyńskim dobili targu, którego stawką jest zniesienie trójpodziału władzy i oddanie sądów pod nadzór polityków. Po reformach, które szykują nam rządzący, możemy się spodziewać efektu, który widzimy w przypadku Trybunału Konstytucyjnego: kompletnej marginalizacji instytucji, wykonującej posłusznie rozkazy płynące z partyjnej centrali. Sądy, które przestaną być sądami, staną się jedynie biczem na niepokornych. Będzie to powrót do PRL w pełnej postaci i przesunięcie Polski daleko na wschód.

Wiemy, że każdy z nas ma wiele swoich, ważnych spraw. Wszyscy jesteśmy zmęczeni ciągłym wychodzeniem na ulice. Ale to jedyna droga, aby wywrzeć presję na rządzących. W najbliższy piątek w całej Polsce o godz. 19 odbędą się protesty pod sądami. Nie może również nas zabraknąć. Na Podhalu spotykamy się pod sądami rejonowymi w Nowym Targu (Ludźmierska 29) oraz w Zakopanem (Gimnazjalna 13). Przyjdźcie! Pogoda ma być znośna. Porozmawiajmy o dalszych formach protestu i pokażmy swój sprzeciw wobec niszczenia w Polsce demokracji.

Zdarzenia na Facebooku:

Nowy Targ https://www.facebook.com/events/1098801233589372/

Zakopane https://www.facebook.com/events/1329867483807212/